Цахим сургалтыг чанарын хяналтыг хэрхэн хийх вэ?

Ямар цахим сургалтыг чанартай гэх вэ? Энэ асуултын хариулт оролцогч тал бүрийн хувьд өөр байх биз ээ. Гэхдээ чанартай цахим сургалтын хамгийн гол үзүүлэлт бол сургалтын зорилгыг биелүүлсэн буюу суралцагчдад хичээл нь хүрч чадсан байх юм. Үр дүнтэй цахим сургалт зохион байгуулж, илүү сайжруулахын тулд тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Цахим сургалтын зохион байгуулалт, агуулга, багшлах ба суралцах арга барил, үнэлгээ зэрэг нь уламжлалт сургалтаас ялгаатай тул үнэлж, сайжруулахдаа ч өөр шалгуурыг баримтлах хэрэгтэй. Цахим сургалтын чанарыг хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлснээр оролцогч талуудад дараах давуу талууд бий болдог. Суралцагч  Заавар чиглүүлэг сайтай, тодорхой зорилгод хөтлөх утга төгс агуулгатай, сонирхол …

Цахим сургалтыг чанарын хяналтыг хэрхэн хийх вэ? Дэлгэрэнгүй »